Missie en visie

Missie

Gewoon doen ! vzw wil bijdragen tot het realiseren van een zinvolle dagbesteding voor mensen met een (verstandelijke) beperking door een lunchzaak te starten vóór de dagbesteding. De cliënten staan bij ons centraal  midden in de maatschappij.

 

Het bieden van structuur en regelmaat gedurende de dag wordt onder andere mogelijk gemaakt door te werken met pictogrammen mét geschreven tekst.

 

De uitdaging in de dagbesteding zit hem in de activiteiten die wij aanbieden afwisselend met passieve en veelal actieve taken. Professionele begeleiding staat in de zaak in combinatie met vrijwilligers met affiniteit voor de doelgroep. 

 

Bij Gewoon doen ! VZW in Turnhout mag je jezelf zijn. Er wordt gekeken naar wat je kunt, niet zozeer naar je beperking.

Gewoon trots op jezelf kunnen zijn, omdat je wat nieuws hebt mogen leren, in je eigen tempo. Uiteraard zijn er ook regels waaraan iedereen zich moet houden. Van hygiënisch werken tot beleefdheid. Van op tijd komen tot sociale vaardigheden.

 


Visie

Met professioneel en gemotiveerd personeel, met het oog dat kwaliteit en gezelligheid vooropstelt, streven we altijd naar een uitdagende dagbesteding die de dagen van de cliënten zinvol maken. 

 

Bij Gewoon doen ! VZW werken we volgens het Eigen Initiatief Model (Timmer, Dekker, & Voortman, 2003): hierbij worden grote, complexe taken opgedeeld in kleine, behapbare opdrachten en worden cliënten uitgedaagd zelf een oplossing te bedenken voor problemen die zij tegenkomen. Bijvoorbeeld door hier wat langer goed over na te denken of hulp te vragen.

 


Doelen

BEHAALD

- Samenwerking met diverse scholen binnen de regio 

- Zelfredzaamheid van de cliënten bevorderen

- Vergunning van het VAPH verkrijgen is behaald in april 2017

- Meerdere uitdagende dagbesteding plaatsen creëren in Turnhout

- Samenwerkingsverbanden aangaan

 

STREVEN

- Vriendschappen laten ontstaan

- Meerdere cliënten aanwerven

- Meerdere uitdagende dagbesteding plaatsen creëren in België

- Werkgelegenheid creëren voor professionele opvoeders

- Samenwerkingsverbanden uitbreiden

- Opleiding/stage aanbod vergroten voor opvoeders in opleiding