Adverteren op de website van Gewoon doen ! VZW

Klein logo € 200,- per jaar

Middel logo € 300,- per jaar

Groot € 400,- per jaar


Logo én tekst op de website (bijvoorbeeld aanbeveling) € 25,- extra per jaar.

 

Adverteren in het menuboek van Gewoon doen ! VZW

¼ pagina, logo

½ pagina, logo

1 hele pagina (A3), logo

€ 250,- per jaar (+ €  25,- met aanbeveling)

€ 350,- per jaar (+ €  25,- met aanbeveling)

€ 450,- per jaar (+ €  25,- met aanbeveling)


 

Giften/schenkingen

 

Gewoon doen ! VZW kan zijn werking optimaliseren indien er giften/schenkingen gedaan worden.

Wij zullen u middels de website blijven informeren wat er met giften/schenkingen ondernomen wordt.

Mocht u bereid zijn tot sponsoring, schenking of een vrije gift gelieve dit te doen op:

 

Gewoon doen VZW

BE60 7360 26549570                                                                                                                                             Voor giften/schenkingen boven de € 100,- kunt een fiscaal attest bekomen.